heti evangélium

A hetievangelium.blog.hu a katolikus szertartás szerint követi a vasárnapi evangéliumot (újszövetségi részletet), és ehhez fűz hozzá néhány gondolatot. Kicsit olyan, mint egy prédikáció, amit szívesen meghallgatnék: mai nyelven, nyitottan - némi elmélyültséggel és gyakorlatra, életre váltható tanúsággal (call to action). Érdeklődéssel és örömmel várom a te gondolataidat is.

Friss topikok


Mt 25, 31-46 | Az utolsó ítélet

2011.11.20. 01:00 | krepler | Szólj hozzá!

Címkék: jézus utolsó ítélet

Olvasmány: Ez 34,11-12.15-17 - "Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az elszéledtet, bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget" Válaszos zsoltár: Zsolt 23(22),1-2.2-3.5-6 - "Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt" Szentlecke: 1Kor 15,20-26.28 -…

Jn 14,15-21 - az Atya más Vígasztalót küld nektek

2011.05.29. 21:28 | krepler | Szólj hozzá!

Címkék: jézus szentlélek búcsúbeszéd

ApCsel 8,5-8 -" Tömegesen és egyetértően figyeltek mindarra, amit Fülöp mondott, hallva és látva a jeleket, amelyeket cselekedett." Zs 65 - "Ha gonoszság lett volna szívemben, az Úr nem hallgatott volna meg."1Pét 3,15-18 - "Mindenkor legyetek…

Mt 4,1-11 | Három kísértés

2011.03.12. 22:23 | krepler | Szólj hozzá!

Címkék: jézus sátán kísértés

1Móz 2,7-9; 3,1-7 -  Zsolt 51(50),3-4.5-6.12-13.14 és 17 - Tiszta szívet teremts bennem, Isten, s az erős lelket újítsd meg bensőmben! Róm 5,12-19 - Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább kiárad sokakra  1Akkor a Lélek a pusztába vitte Jézust,…

Mt 6,24-34 - Senki se szolgálhat két úrnak

2011.02.27. 17:25 | krepler | Szólj hozzá!

Címkék: jézus jobb gondviselés

Iz 49,14-15 - "ha az [asszony] meg is feledkeznék [gyermekéről], én akkor sem feledkezem meg rólad! - mondja az ÚR"61. zsoltár - "ő az én Istenem és szabadítóm, oltalmazóm, hogy meg ne tántorodjam"1Kor 4,1-5 - "ne mondjatok ítéletet idő előtt, amíg el…

Mt 5,13-16 - tegyétek jobbá a világot

2011.02.05. 22:05 | krepler | Szólj hozzá!

Címkék: jézus világ világossága föld sója

Olvasmány: Iz 58, 7-10 Ha segítesz a rászorulókon, felragyog világosságod. 111. Zsoltár: Boldog az az ember, aki az Urat féli Szentlecke: 1Kor 2, 1-5 Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztus keresztjéről. 13Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan…

Mt 5,1-12a - A hegyi beszéd furcsa boldogságai

2011.01.30. 09:00 | krepler | Szólj hozzá!

Címkék: jézus hegyi beszéd nyolc boldogság

Szof 2,3; 3,12-13;  Zs 145;  1Kor 1,26-31;  1A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, 2ő pedig szólásra nyitotta ajkát. Így tanította őket:  3"Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. 4Boldogok, akik…

Mt 4,12-23 - meghallani Jézus hívását

2011.01.22. 22:25 | krepler | Szólj hozzá!

Címkék: jézus követés meghívás

Iz 8,23b - 9,3 - összetöröd terhes igáját a vállára nehezedő botot, és sanyargatójának pálcáját 26. Zsoltár - Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hadd lakjam az Úr házában életemnek minden napján 1Kor 1,10-13.17 - ne legyen köztetek pártoskodás,…

Jn 1, 29-34 - Jézus az Isten Báránya

2011.01.15. 23:38 | krepler | Szólj hozzá!

Címkék: jézus áldozat keresztelő jános isten báránya

Iz 49, 3. 5-6 - a nemzetek világosságává tettelek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig 1Kor 1, 1-3 - hálát adok az Istennek azért az isteni kegyelemért, amelyet Krisztus Jézusban nyertetek 29Másnap, amikor látta, hogy Jézus feléje tart, így szólt:…

Mt 3,13-17 - Jézus megkeresztelkedése

2011.01.12. 22:11 | krepler | Szólj hozzá!

Címkék: jézus alázat keresztelő jános

Iz 42,1-4.6-7 - Nézzétek, a szolgám, akit támogatok, a választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, hogy igazságot vigyen a nemzeteknek. Zsolt 28 - Hozzád kiáltok, Uram, sziklám, ne zárd be előlem füled! ApCsel 10,34-38 - el kell ismernem, hogy az Isten…

Mt 24,37-44 - Mindig készen

2010.11.28. 01:45 | krepler | Szólj hozzá!

Címkék: halál ítélet jézus önhitt mindig készen kell állni

Olvasmány: Iz 2, 1-5 Rajta, menjünk föl az Úr hegyére Szentlecke: Róm 13,11-14 - Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Az Emberfiának eljövetelekor úgy lesz, ahogy Noé napjaiban történt. A vízözön előtti napokban ettek-ittak, nősültek,…

Lk 23,35-43 - Jézus király a kereszten is

2010.11.21. 00:09 | krepler | Szólj hozzá!

Címkék: király jézus feltámadás jobb krisztus megtérés bűnbocsánat lator kereszthalál

* Olvasmány: 2Sám 5,1-3 - Fölkenik Dávidot Izrael királyává* Válaszos zsoltár: Zsolt 122(121),1-2.4-5 - Zarándokút Jeruzsálembe* Szentlecke: Kol 1,12-20 - Kiragadott minket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országábaA nép bámészkodott, a főtanács tagjai…

Mikor jön el a végítélet? (Lk 21,5-19)

2010.11.15. 00:29 | krepler | Szólj hozzá!

Címkék: jézus világvége végítélet templom pusztulása

Olvasmány: Mal 3,19-20 - Isten meghallja panasztok Válaszos zsoltár: Zsolt 98(97),5-6.7-8.9 - Hódolat és hűség Szentlecke: 2Tesz 3,7-12 - Végezzék dolgukat békésen és maguk-kereste kenyerüket fogyasszák. Evangélium: Lk 21,5-19   Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen…

Van-e értelme a feltámadásról beszélni? (Lk 20, 27-38)

2010.11.08. 00:20 | krepler | Szólj hozzá!

Címkék: jézus feltámadás házasság szaddúceus

Olvasmány: 2Mak 7,1-2.9-14 - a Makkabeusok vértanúságaZsoltár: Zsolt 17(16),1.5-6.8 és 15Szentlecke: 2Tesz 2,15-3,5 - Szilárdak a jócselekedetekbenEvangélium: Lk 20, 27-38 - „A feltámadáskor, melyiknek lesz a felesége?”Elé járultak néhányan a szadduceusok közül, akik…

Zakeus megtérése (Lk 19, 1-10)

2010.11.01. 00:00 | krepler | Szólj hozzá!

Címkék: jézus megtérés vámos zakeus jóvátesz

Olvasmány: Bölcs 11,22-12,2 Isten irgalmas szeretettel szereti minden teremtményét. Zsoltárválasz: Istenem és királyom, magasztallak téged* szent nevedet áldom örökkön örökké. Szentlecke: 2Tessz 1, 11-2,2 Állandóan imádkozom értetek! Evangélium: Lk 19, 1-10 Ma üdvösség…