heti evangélium

A hetievangelium.blog.hu a katolikus szertartás szerint követi a vasárnapi evangéliumot (újszövetségi részletet), és ehhez fűz hozzá néhány gondolatot. Kicsit olyan, mint egy prédikáció, amit szívesen meghallgatnék: mai nyelven, nyitottan - némi elmélyültséggel és gyakorlatra, életre váltható tanúsággal (call to action). Érdeklődéssel és örömmel várom a te gondolataidat is.

Friss topikok

Mt 5,1-12a - A hegyi beszéd furcsa boldogságai

2011.01.30. 09:00 | krepler | Szólj hozzá!

Címkék: jézus hegyi beszéd nyolc boldogság

Szof 2,3; 3,12-13;  Zs 145;  1Kor 1,26-31;  1A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, 2ő pedig szólásra nyitotta ajkát. Így tanította őket:  3"Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. 4Boldogok, akik…

Mt 4,12-23 - meghallani Jézus hívását

2011.01.22. 22:25 | krepler | Szólj hozzá!

Címkék: jézus követés meghívás

Iz 8,23b - 9,3 - összetöröd terhes igáját a vállára nehezedő botot, és sanyargatójának pálcáját 26. Zsoltár - Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hadd lakjam az Úr házában életemnek minden napján 1Kor 1,10-13.17 - ne legyen köztetek pártoskodás,…

Jn 1, 29-34 - Jézus az Isten Báránya

2011.01.15. 23:38 | krepler | Szólj hozzá!

Címkék: jézus áldozat keresztelő jános isten báránya

Iz 49, 3. 5-6 - a nemzetek világosságává tettelek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig 1Kor 1, 1-3 - hálát adok az Istennek azért az isteni kegyelemért, amelyet Krisztus Jézusban nyertetek 29Másnap, amikor látta, hogy Jézus feléje tart, így szólt:…

Mt 3,13-17 - Jézus megkeresztelkedése

2011.01.12. 22:11 | krepler | Szólj hozzá!

Címkék: jézus alázat keresztelő jános

Iz 42,1-4.6-7 - Nézzétek, a szolgám, akit támogatok, a választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, hogy igazságot vigyen a nemzeteknek. Zsolt 28 - Hozzád kiáltok, Uram, sziklám, ne zárd be előlem füled! ApCsel 10,34-38 - el kell ismernem, hogy az Isten…

Mt 2,1-12 - Vízkereszt, a napkeleti bölcsek látogatása

2011.01.02. 23:06 | krepler | Szólj hozzá!

Iz 60,1-6 - Elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted! Zsolt 71(72),1-2.7-8.10-11.12-13 - Megváltja a szegényt, aki hozzá kiált, az elhagyottat, akin senki sem könyörül. Ef 3,2-3a.5-6 - Jézus Krisztusban a pogányok is társörökösök, tagjai…

Lk 2, 16-21 - a pásztorok imádása

2011.01.01. 22:47 | krepler | Szólj hozzá!

Szám 6, 22-27 - Áldjon meg az Úr és oltalmazzon!Gal 4, 4-7 - Mivel az Isten fiai vagytok, a Fia Lelkét árasztotta szívünkbe az Isten, aki kiáltja: Abba, Atya! 16Gyorsan útra keltek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket. 17Miután látták, az ezen…